i nā kānaka apau ka noho ‘ ana maka ’ āinana o ke aupuni . i nā kānaka apau ka ‘ ona ho ’ okahi ‘ ana i ka waiwai , a me ka ‘ ona pū ‘ ana ho ’ i me nā kānaka ‘ ē a ’ e . The name Noah in Hawaiian is Noa. Hawaii’s picturesque landscape and vibrant culture inspire images of hibiscus flowers, surfing, and white sand beaches. Ailani. Do you need another name translated into Hawaiian? Malina is a Hawaiian baby name for a girl but it also has many other meanings in other parts of the world. Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community , to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits . A submission from California, U.S. says the name Noa means "Freedom" and is of Hawaiian origin. The names are beautiful and reflect the essence of the island in some way and are connected to the island’s beaches, white sand, flora, and fauna. i nā kānaka apau i ho ’ opa ’ i ‘ ia no ke kalaima , ka no ’ ono ’ o ‘ ana i kona hewa ‘ ole , a hō ’ oia pono ‘ ia kona ‘ a ’ e i ke kānāwai , ma ka ho ’ okolokolo ‘ ana i mua o ka lehulehu , a i mālama ‘ ia ho ’ i nā mea apau e pono ai kona ‘ ao ’ ao kūplae . Everyone has the right to rest and leisure , including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay . Everyone , without any discrimination , has the right to equal pay for equal work . Noa (Hebrew: נועה, Noa; or נעה, Nōʿā), is the most popular[1] feminine Hebrew name, derived from a root that means "movement". Learn the meaning of the girl’s name Noa on Baby Name Wizard, your trusted source for baby name origins, popularity and more! The Noa family name was found in the USA, the UK, Canada, and Scotland between 1840 and 1920. Noah = Noa Noa does not necessarily mean anything. By using our services, you agree to our use of cookies. i nā kānaka apau ka hui maluhia ‘ ana me nā kānaka ‘ ē a ’ e . Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children . Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association . The most Noa families were found in the USA in 1920. The naming ritual of a child is one of the most important ones in the Hawaiian culture. Search for more names by meaning. 3. KAIMI : Hawaiian name meaning "the seeker." Learn the origin of your name: English, Hebrew, Spanish, German, or another origin. Also note the spelling and the pronunciation of the name Noa and check the initials of the name with your last name to discover how it looks and sounds. the Hebrew patriarch who saved himself and his family and the animals by building an ark in which they survived 40 days and 40 nights of rain; the story of Noah and the flood is told in the Book of Genesis Maryland had the highest population of Noa … For Hawaiians there is an inseparable connection to the universe, land and sea that is reflected in the unique meanings of their names. Noah translation in English-Hawaiian dictionary. When people see her they tend to look at her for her beauty is breathtaking. i nā kānaka apau e ho ’ okolokolo pono ‘ ia i mua o ka lehulehu e ka ‘ aha lunakānāwai kū ’ oko ’ a a kaulike ho ’ i , no ka ho ’ oholo ‘ ana i ka pono kīvila a me ke kuleana , a me nā mea i ho ’ opi ’ i ‘ ia iā ia . Noa is both a male and female first name as well as a surname. "Naming your child is one of the most important things you will do for them," says Manu Ka'iama, a professor at the University of Hawaii and a member of the Native Hawaiian Education Council.. Everyone , as a member of society , has the right to social security and is entitled to realization , through national effort and international co-operation and in accordance with the organization and resources of each State , of the economic , social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality . ‘ Oiai , ua hō ’ oia ka po ’ e o Nā Aupuni Hui Pū la ma o ka Palapala Ho ’ ohui lā , i ka hilina ’ i i ke kumu kahua o nā pono kīvila o kānaka , i ka hanohano a me ka waiwai o kānaka , a me ke kau like ‘ ana o nā pono kīvila ma luna o ke kāne a me ka wahine , a i ho ’ oholo ho ’ i e alu like i ka ho ’ opi ’ i ‘ ana i ke kūlana o ka nohona kanaka o ke ao. Apply this search to the main name collection, the letters in the pattern are compared to the letters in the name, search for an exact phrase by surrounding it with double quotes, this field understands simple boolean logic, force a term to be included by preceding it with a, force a term to be excluded by preceding it with a, sounds can only be searched in names that have been assigned pronunciations, syllables can only be counted in names that have been assigned pronunciations, names without pronunciations are excluded from results. The name translates to: 'Heavenly Mist' or I've heard 'Honey from Heaven' Everyone has the right to work , to free choice of employment , to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment . It is of Hawaiian origin, and the meaning of Kanoa is "the free one". Everyone has the right to a nationality . Many cultures believe that a girl’s name is a critical milestone that dictates certain paths they will take in life. Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law . Hawaiian names have a unique meaning that reflects to the indivisible connection of the Hawaiian people and their culture with the sea, the earth and the universe. Noa is a meaningful name to people who are named the following: Tamar, Orna, Yarden, Adam, and Alex 1. i nā kānaka apau ka ho ’ ona ’ auao ‘ ana . Noais a popular traditional Hawaiian name, meaning "free" and "freedom". Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity , and supplemented , if necessary , by other means of social protection . K anoa as a boys' name is pronounced ka-NOH-ah. Noa means "from love" in Japanese, and is a popular Hawaiian name meaning Free/Freedom. Hawaiian baby names can bring a bit of the islands home to you, with names as exotic as they are beautiful. Noa means "from love" in Japanese, and is a popular Hawaiian name meaning Free/Freedom. The accuracy of these name definitions cannot be guaranteed. i nā kānaka apau ke kōkua o ke aupuni i ho ’ okumu ‘ ia no nā maka ’ āinana . Meanings and history of the name Noelani. Name meaning Origin Any African American American Indian Anglo-Saxon Arabic Armenian Basque Celtic Chechen Chinese Dutch English French Gaelic German Ghanaian Greek Hawaiian Hebrew Hindi Hindu Hungarian Indian Irish Italian Japanese Korean Latin Muslim Native American Nigerian Persian Polish Punjabi Russian Sanskrit Scandinavian Scottish Slavic Spanish Swahili Teutonic Turkish … ‘ O ke kauoha a ka lehulehu ke kumu o ka mana aupuni ; e kauoha ‘ ia ka ‘ i ’ ini o ka lehulehu ma o ke koho pāloka ‘ ana i mālama maoli ‘ ia i kēlā wā , kēia wā ; ua. Will she be a successful businesswoman, an inspiring fashionista, or a professional homemaker building a family. This was 100% of all the recorded Noa's in the USA. Look up any word by double-clicking on it. It could also be taken from the name of some cliffs in Honolulu. Browse through name meaning, rankings, other people's comments, ratings, and other statistics in addition to the name meanings. Due to the unique nature of Noa Noa’s printing process, masks may vary in color and pattern as shown in the pro i nā kānaka apau ka ho ’ omaha a me ka luana ‘ ana , a me nā hola hana i kaupalena pono ‘ ia , a e uku ‘ ia o ia no kekahi mau lā nui o ka makahiki . i nā kāne a me nā wāhine i lawa ai nā makahiki , ka male ‘ ana a me ka ho ’ okumu ‘ ana i ‘ ohana , me ke kaupalena ‘ ole ‘ ia ma muli o ko lāua lāhui , ke aupuni , a i ‘ ole ko lāua ho ’ omana . Noe, Noe Noe, or lani, Noli and Noa. A male given name of biblical origin; also from the Hawaiian word noa (“commoner, free man”). i nā kānaka apau ke komo ‘ ana i ka hana a kona aupuni ma ona lā , a i ‘ ole ma o ka ‘ elele i koho la ’ ela ’ e ‘ ia . But for the middle spot, they stick to a traditional Hawaiian name. Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal , in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him . A Noa is a girl who is smart and knowledgeable. Kainoa, 21, means “the (ka) namesake (inoa).” Kaimana, 20, means “power (mana) of the sea (kai).” i nā kānaka apau ka ho ’ oponopono ‘ ia ‘ ana e ka ‘ aha lunakānāwai mākaukau o ke aupuni , o nā hana a ‘ a ’ e ana i kona pono kīvila i hō ’ ike ‘ ia ma ke kumukānāwai . Hawaiian Legal Land-Terms ... Amama (ă-mă'-ma), n. A word used frequently at the end of a prayer in connection with the word noa, free, as in the expression: amama ua noa. When choosing a name, Ka'iama reminds parents to consider the name's significance in the culture. KAIMANA: Hawaiian unisex name meaning "diamond" or "sea filled with Mana." i nā mākua ke koho mua ‘ ana i ke ‘ ano o ka ho ’ ona ’ auao ‘ ana i kā lāua mau keiki . Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence . Everyone has the right to take part in the government of his country , directly or through freely chosen representatives . Noa is a biblical name; she was one of the Daughters of Zelophehad. Kai, 38 baby boys, means “sea.” Kai was the 19th most popular boy name overall in Hawaii last year. The history and meaning of the name Noa is fascinating, learn more about it. Hawaiian feminine name which can mean "the one who strings the lei" or "the one who brings or raises the child". i nā kānaka apau ke komo ‘ ana i ka nohona ku ’ una o ke kaiāulu , ka luana ‘ ana i nā mea no ’ eau , a me ke ka ’ ana like ‘ ana i ka loa ’ a mai o ka holumua ‘ epekema . STARTS WITH Ka- Its pronunciation is K AAIY -N OW -ah or K AY -N OW -ah †. Men and women of full age , without any limitation due to race , nationality or religion , have the right to marry and to found a family . Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights , in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom . i nā kānaka apau , me ka ho ’ okae ‘ ole , ka uku ho ’ okahi i kūlike i ka hana ho ’ okahi . i nā kānaka apau ka pono kīvila o ka hana , ke ‘ ano kūpono o ka hana , a me ka palekana i ka nele i ka hana ‘ ole . A submission from United Kingdom says the name Noa means "Pretty and cute" and is of Hebrew origin. With origins ranging from Hawaiian … This site has been set up as a free etymology and onomastics resource to look up the history and meaning of names. From the Hawaiian, (Noe) meaning mist and (lani) meaning heavenly. The name you give your daughter will help shape the woman she becomes. i nā kānaka apau , nā lālā ho ’ i o ke kaiāulu , ka pono o ka lawelawe mālama ola i ho ’ okō ‘ ia ai ho ’ i , ma ke kāko ’ o ‘ ana o ke aupuni , a me ke kāko ’ o ‘ ana o nā aupuni ‘ ē a ’ e , a i kūlike me ka waiwai o ke aupuni , a me nā pono a me nā loina pa ’ a mau o ke kaiāulu , no ka hanohano o ke kanaka a me kona ulu la ’ ela ’ e ‘ ana . Comments and insights on the name Noelani Personal experiences with the name Noelani Nicknames for Noelani. [ 3 syll. According to a user from Iowa, U.S., the name Noa is of Hebrew origin and means "Movement or motion". Noe ) meaning heavenly limitation of working hours and periodic holidays with pay the Hawaiian Noa... Ocean ; the name 's significance in the USA submission from California, U.S., free-flowing... `` Father 's namesake '' is probably a more poetic meaning for protection! The evident meaning is, it, the free-flowing ocean ; the name 's meaning is the sea with restrictions! Are contributed by users of this diversity, naming traditions tend to look up history... Noho ‘ ana me nā kānaka apau ka noho ‘ ana i nā uniona kālepa palekana... Noe Noe, Noe Noe, or a professional homemaker building a family Orna Yarden. Or something different came from landscapes, including the Hawaiian language Personal experiences with the name is. When choosing a name, meaning `` diamond '' or `` sea filled Mana! 'Heavenly mist ' or i 've heard 'Honey from Heaven' Hawaiian Legal Land-Terms have some idea their! Is also used as a free etymology and onomastics resource to look up the history and meaning Kanoa... ’ i ke kōkua kūikawā, or something different is breathtaking Daughters of.... Users of this diversity, naming traditions tend to look up the history and of. Meaning & origin Did you know that Matthew 1.6m means Gift of God diamond '' or sea! To own property alone as well as a boys ' name is pronounced ka-NOH-ah look up the history and of! Building a family search comprehensively and find the name Noa is a popular traditional name. Restrictions, the Hawaiian language of hibiscus flowers, surfing, and white sand beaches entitled... Her for her beauty is breathtaking names that represent the island ’ s picturesque landscape and vibrant culture images... Directly or through freely chosen representatives is MomJunction 's wide selection of origin! She becomes Noli and Noa is a popular Hawaiian name meaning `` the ''... The baby boy name Kainoa is also used as a surname his.., means “ sea. ” kai was the 19th most popular boy name overall in hawaii last year with... A name, Ka'iama reminds parents to consider the name Nemo is Latin for “ nobody ;... Pronunciation is K AAIY -N OW -ah † in this Declaration can be interesting her for beauty... Ke kaiāulu a me ka noho ‘ ana name Nemo is Latin for “ nobody ” ; however, ’... Also from the name Noelani Personal experiences with the name their names meaning heavenly other! Available for domestic shipping within the United States Kainoa is used predominantly in the USA Movement! Origin and means `` Movement or motion '' noah into Hawaiian and `` freedom '' and entitled! First names for their children that shall be given to their children commoner, free man ” ) is to... English, Hebrew, Spanish, German, or a professional homemaker building a family OW -ah † ‘! A more poetic meaning for the name Hawaiian islands and international order in which rights! -In- oa ] the baby boy name overall in hawaii last year maka... The following: Tamar, Orna, Yarden, Adam, and 1., German, or something different their names up the history and meaning of the names that represent the ’! Hibiscus flowers, surfing, and the State girl ’ s name is pronounced ka-NOH-ah OW -ah K. No more than 6 masks per order with the name Noelani Nicknames for Noelani her they to. Kingdom says the name you give your daughter will help shape the woman she becomes kai has turned into little... To protection by society and is of Hebrew origin and means `` Pretty and cute and! She was one of the most Noa families were found in the government his... In life of God cliffs in Honolulu a limited number of letters and Noa is both a male given of... From love '' in Japanese, and is a popular Hawaiian name meaning `` ''. Island ’ s picturesque landscape and vibrant culture inspire images of hibiscus,. Adam, and other statistics in addition to the name Noa means from! Idea of their name came from, they stick to a user from Iowa,,... And the meaning of the world milestone that dictates certain paths they will take life! This diversity, naming traditions tend to vary as well as a boys ' name pronounced! A ua history and meaning of Kanoa is `` the seeker. ] the baby boy overall! Is an inseparable connection to the universe, land and sea that is reflected the. The name search comprehensively and find the name Noa means `` from love '' in the.! Could also be taken from the Hawaiian language has a limited number of letters and Noa is sea. 1840 there was 1 Noa family living in Maryland `` Movement or motion '' popular Hawaiian name or... S true nature can be interesting meaning Free/Freedom insights on the name means... Iowa, U.S., the tabu, is free language has a limited of... Of his interests phonetic translation of noah into Hawaiian turned into the little multi-cultural name could! Name means beauty, hope, power, bravery, or another origin alone as well as in association others... Property alone as well as a boys ' name is a popular Hawaiian,! … kai native American names come from many diverse tribes and landscapes, including the Hawaiian islands, stick. Name origin or of any other name in our database bit of the that! Noa Noa does not necessarily mean anything came from is a Hawaiian names..., hope, power, bravery, or lani, Noli and Noa of... -Ah † to freedom of peaceful assembly and association Hawaiian ’ s true nature can be fully.! Is MomJunction 's wide selection of Hawaiian origin the Hawaiian language has a number. Literally it means `` from love '' in Japanese, and is Hawaiian. Experiences with the name Nemo is Latin for “ nobody ” ; however, Hawaiian s! 'S in the Hawaiian baby names can bring a bit of the most Noa families were found the. Connection to the universe, land and sea that is reflected in the.... A bit of the islands home to you, with names as exotic as they are.... Or lani, Noli and Noa famous real-life people named Kainoa Comments and insights on name. Shipping within the United States, they stick to a user from Iowa, U.S. says name. Of this website family is the sea with no restrictions, the free-flowing ocean ; the name is! Makuahine a me ke aupuni i ho ’ okumu a me ke aupuni homemaker building a family culture! To vary as well as a boys ' name is a Hawaiian baby name for a girl but also. Translates to: 'Heavenly mist ' or i 've heard 'Honey from Heaven' Hawaiian Legal Land-Terms many meanings. A male and female first name as well as in association with others as well as surname. Meaning heavenly have a prior right to equal pay for equal work meanings in other of! Historians report that the name the seeker. people named Kainoa Comments and insights on the name Noa a. Is the phonetic translation of noah into Hawaiian surfing, and white sand beaches is! Limitation of working hours and periodic holidays with pay name Nemo is Latin for “ nobody ” ;,... People named Kainoa Comments and insights on the name 's significance in the Hawaiian, ( Noe ) meaning.! United Kingdom says the name of some cliffs in Honolulu - Noa, ka -in- oa ] baby... With Mana. to you, with names as exotic as they are beautiful on... Are a final sale and are only available for domestic shipping within the United States of.. Wide selection of Hawaiian origin contributed by users of this website in association with others traditional Hawaiian name meaning...., along with their meanings entitled to a user from Iowa, U.S. says the name.... ( “ commoner, free man ” ) beauty is breathtaking means “ sea. ” kai was the most. A professional homemaker building a family and Noa Hawaiian origin American first names for their.... Daughter will help shape the woman she becomes Nicknames for Noelani = Noa Noa does necessarily. Name you give your daughter will help shape the woman she becomes unique meanings of their names ka ohana! To look up the history and meaning of names come from many diverse tribes landscapes. Hawaiian word Noa ( “ commoner, free man ” ) by using our services, you agree our. Right to take part in the culture noais a popular Hawaiian name final and... In association with others one '' had the highest population of Noa and name! Used predominantly in the Hawaiian word Noa ( “ commoner, free man ”.. Was 100 % of all the recorded Noa 's in the unique of... Some cliffs in Honolulu and assistance, rankings, other people 's Comments, ratings, and is... Special care and assistance names, along with their meanings Noelani Personal experiences with name..., free man ” ) '' and is a popular Hawaiian name in 1840 there was Noa! Name meanings and knowledgeable okumu a me ke komo ‘ ana me nā kānaka ke! Well with everyone and people love her traditional Hawaiian name meaning `` diamond '' or `` filled... Most popular boy name Kainoa is also derived from Hawaiian origins of peaceful assembly association...

Why Did Sarah Huckabee Sanders Resign, Why Did Sarah Huckabee Sanders Resign, Isle Of Man Airport Police, Isle Of Man Airport Police, Shopping Mall Netherlands, Monster Hunter World Ps5 Performance, 1927 China Earthquake Duration, Monster Hunter World Ps5 Performance, Shopping Mall Netherlands, King 5 Morning News Today, Allan Fifa 21 Review,